2017: FILOSOFIE VAN DE MEDEZEGGENSCHAP (IN VOORBEREIDING) 

Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar in gesprek over de fundamenten van medezeggenschap. Tijdens deze bijeenkomst gaat het over het waarom en waartoe van de cliëntenraad en de vertaling daarvan naar de praktijk.

 

mei en juni 2017: Cliëntenraad en kwaliteitskader (in voorbereiding)

Kwaliteit is de "core-business" van de cliëntenraad. Wat kan de cliëntenraad met het kwaliteitskader dat op 13 januari 2017 is vastgesteld? Samen met de NCZ organiseer ik in mei en juni bijeenkomsten over het kwaliteitskader en bijeenkomsten over het kwaliteitsplan.

Het centrale thema is steeds de vraag wat kwaliteitskader en -plan betekenen voor het werk van de cliëntenraad.

 

21 juni 2016: cliëntenraad en zelfsturende teams

Steeds meer zorgorganisaties gaan over op zelfsturende teams. Steeds meer cliëntenraden komen daarmee voor vragen te staan als: Wat is het nut van zelfsturende teams? Waarom? Hoe ziet dat er precies uit? en hebben wij nog wel een rol en hoe ziet die er dan uit? 

In 2017 praattten een twintigtal cliéntenraden hierover met elkaar tijdens de bijeenkomst "cliëntenraad en zelfsturende teams. Tijdens de bijeenkomst ging  Lenette Schuijt, deskundige op het gebied van zelfsturende teams in op voorwaarden voor zelfsturing en valkuilen. Zie hier voor meer informatie over Lenette Schuijt. 

De deelnemers gingen ook in gesprek over de vraag wat er dan voor de cliëntenraad verandert. De organisatie verandert immers en moet de cliëntenraad ook niet mee veranderen?

 

voorjaar 2016: 4 briefings Wkkgz

150 mensen uit een vijftigtal cliëntenraden hebben de afgelopen maanden deelgenomen aan de briefing over de Wet Kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) Op 13 januari was de briefing in Ridderkerk, op 2 februari in Amersfoort, 31 maart in Eindhoven en op 28 april in Leeuwarden.

U vindt hier meer informatie en de gebruikte powerpointpresentatie van  Wim Eggens en Karel van Dijk over de Wkkgz.

 

 

Wim Eggens

Advies • Training • Coaching