Coaching voor cliëntenraden en bestuurders

Bij coaching gaat het om vergroten van kennis en vaardigheden, terwijl het reguliere werk gewoon doorgaat. Cliëntenraden kunnen gebruik maken van coachingtrajecten, bijvoorbeeld als de samenwerking stroef verloopt. Coaching kan ook goed ingezet worden bij een langdurig adviestraject, bijvoorbeeld rondom nieuwbouw of rondom herstructurering van de medezeggenschap.


Coaching bestuurders

Ook bestuurders kunnen coaching inzetten bij de vraag op welke wijze de cliëntenraad effectief bij het beleid van de instelling betrokken kan worden. Dan gaat het bijvoorbeeld om de vraag hoe de cliëntenraad betrokken kan worden in het besluitvormingsproces of het gaat het om de vraag hoe de adviesvraag geformuleerd kan worden. Bij coaching staat effectieve medezeggenschap die een positieve invloed op de kwaliteit van zorg heeft voorop.

Wim Eggens

Advies • Training • Coaching