Intervisie

Intervisie is een methode, waarmee collega's elkaar helpen om beter te worden in hun werk. “Hoe zou iemand anders dit oplossen?” is een vraag die iedereen zich wel eens stelt.

Bij intervisie gaat het erom, dat je die vraag kunt stellen aan mensen die hetzelfde werk doen als jij. In de bijeenkomsten kan je met elkaar sparren over achtergronden van problemen die je tegenkomt en over wat er mogelijk is aan praktische oplossingen.
Intervisie is bedoeld voor mensen met een gelijksoortige functie, bijvoorbeeld voorzitters van cliëntenraden.

Aanbod

Indien u belangstelling heeft voor deelname aan intervisiebijeenkomsten ga ik samen met jou aan de slag om een intervisiegroep samen te stellen. We benaderen collega-voorzitters uit de buurt en bij voldoende belangstelling plannen we een eerste bijeenkomst.

 

kosten

Voor de opzet van de intervisiegroep breng ik niets in rekening.

Voor begeleiding van de bijeenkomsten breng ik de deelnemers een bedrag in rekening dat is gebaseerd op aantal deelnemers en aantal bijeenkomsten.

Wim Eggens

Advies • Training • Coaching