De kwaliteit van de cliëntenraad

Werken aan de kwaliteit van de cliëntenraad niet nodig? Natuurlijk wel. Alles kan altijd beter, ook het werk van de cliëntenraad. Dat is soms een kwestie van het ophalen van wat kennis en soms gaat het over het functioneren van de raad en vraagt het meer tijd en inspanning.
Zeggenschap.nu biedt training in verschillende vormen. Ze variëren van algemene bijeenkomsten op basis van open inschrijving tot bijeenkomsten en trajecten die helemaal op de vraag van een cliëntenraad zijn toegesneden. Hieronder een kort overzicht.

Training op maat
Een training op maat is ervoor om specifieke vaardigheden van de cliëntenraad te versterken. Denk maar eens aan het opstellen van een werkplan of aan het geven van advies of aan onderlinge samenwerking.
Mijn trainingen zijn gebaseerd op een heldere vraagstelling. In de voorbereiding zit dus de nodige tijd om vast te stellen wat het onderwerp van training moet zijn. En dat doen we samen! Trainingen van Zeggenschap.nu gingen bijvoorbeeld over:
- Cliëntenraad en werkplan voor het nieuwe jaar
- Reflectie op het handelen van de centrale cliëntenraad
- Cliëntenraad en veiligheidsbeleid
- Advies geven door de cliëntenraad
- Cliëntenraad en formele positie
- Cliëntenraad en kwaliteitsbeleid

Coaching
Weet je niet goed welke kant je op moet met de cliëntenraad? Een coachingtraject kan daar helderheid in brengen. Coaching richt zich op vergroting van kennis en vaardigheden, terwijl ondertussen het gewone werk van de raad doorgaat.
De lengte van een coachingtraject is afhankelijk van de vraag van de cliëntenraad.

 

 

Wim Eggens

Advies • Training • Coaching