Specialist in medezeggenschap

Medezeggenschap van cliënten maakt zorg beter.

Zeggenschap.nu maakt cliëntenraden beter.

 

Zeggenschap.nu gaat uit van de volgende principes:

Inhoud eerst

Bij krachtige medezeggenschap gaat het om de inhoud (ideeën, visie) en uithoudingsvermogen. Een stevige inhoud maakt de cliëntenraad tot een interessante gesprekspartner. Regels worden pas belangrijk als er inhoud is.


Transparant

Van tevoren is volstrekt helder wat je van Zeggenschap.nu kunt verwachten en waar je voor betaalt. Je betaalt niet per uur maar per produkt. Van elke Euro die je betaalt kan je nagaan wat er voor wordt gedaan. En je krijgt een produkt waarvan je zelf hebt bepaald hoe het er precies uit moet zien.


Eén belang

Zeggenschap.nu wordt niet gehinderd door andere belangen, bijvoorbeeld die van subsidieverstrekkers.

Er is maar één belang en dat is het belang van de klant, van jou. 


Visie

Die is simpel. Zonder een cliëntenraad krijg je nooit goede zorg.

 

Zeggenschap.nu werkt voor cliëntenraden door het verzorgen van training en cursussen, coaching en ondersteuning.

 

Belangstelling?

Laat het weten! Bel voor een (vrijblijvende) afspraak, vul het contactformulier in of klik op de button hieronder en ik bel u!

Wim Eggens

Advies • Training • Coaching