Specialist in medezeggenschap

Medezeggenschap van cliënten maakt zorg beter.

Zeggenschap.nu maakt cliëntenraden beter door ondersteuning, training en advies.

 

Zeggenschap.nu gaat uit van de volgende principes:

 

Eerst de inhoud

Bij krachtige medezeggenschap gaat het om de inhoud (ideeën, visie). Een stevige inhoud maakt de cliëntenraad tot een interessante gesprekspartner. 

  

Dan formele positie

Regels worden pas belangrijk als er inhoud is. En die regels zijn er. In de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen worden die gegeven.


Transparant

Van tevoren is volstrekt helder wat je van Zeggenschap.nu kunt verwachten. 

Samen stellen we vast wat ik ga doen en waar je voor betaalt. Je krijgt een produkt waarvan je zelf hebt bepaald hoe het er precies uit moet zien.


Eén belang

Ik word niet gehinderd door andere belangen, bijvoorbeeld die van subsidieverstrekkers.

Er is maar één belang en dat is het belang van de klant, van jou. 


Visie

Die is simpel. Zonder een cliëntenraad krijg je nooit goede zorg.

 

Wim Eggens

Advies • Training • Coaching